Τελευταία Νέα
Απρ 18

Έναρξη διαβούλευσης για την διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ξεκίνησε στις 16 Απριλίου η διαβούλευση με εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων για την διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  Πρόκειται για μια διαδικασία που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .
Το ερωτηματολόγιο φιλοδοξεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα μας, ως πρώτο βήμα για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής η οποία θα εδράζεται σε τρεις πυλώνες:  αξιόπιστη πιστοποίηση των δράσεων ΕΚΕ, διάχυση καλών πρακτικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17/5 και το ερωτηματολόγιο έχει σταλεί στους παρακάτω φορείς:

  • ΣΕΒ
  • ΕΣΕΕ
  • ΓΣΕΒΕΕ
  • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
  • Ελληνική Ένωση Τραπεζών
  • CSR Hellas
  • Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • QualityNet Foundation