Τελευταία Νέα
Ιούν 12

Έλεγχοι από μικτά κλιμάκια σε Φ/Γ οχήματα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων φυτικής παραγωγής στον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα Πειραιά.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Την 29-05-2018 στον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα Πειραιά πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του  Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έλεγχοι σε φορτηγά οχήματα διακίνησης νωπών φρούτων και λαχανικών.
Στους διενεργηθέντες ελέγχους συμμετείχαν κλιμάκια από:

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά,
  2. Την Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  • Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αττικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  1. Την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  2. Την Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και
  3. Το Β΄ Τελωνείο Πειραιά / ΚΟΕ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Ελέχθησαν δεκατέσσερα (14) Φορτηγά οχήματα μεταφοράς εκ των οποίων τα 10 αφορούσαν σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς νωπών φρούτων και λαχανικών.
Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, κατασχέθηκαν προϊόντα ενώ διερευνώνται περαιτέρω υποθέσεις που εμπίπτουν στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Οι λεπτομέρειες επί των ευρημάτων θα ανακοινωθούν απολογιστικά μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Ο ανωτέρω έλεγχος αποτελεί μέρος μιας σειράς ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε όλη τη επικράτεια  υπό το συντονισμό το ΣΥΚΑΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση τόσο με την Κοινοτική όσο και με και Εθνική Νομοθεσία στη διακίνηση  αγροτικών προϊόντων με σκοπό  την προστασία του καταναλωτή και  τη διασφάλιση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού.
Από το Γραφείο Τύπου