Τελευταία Νέα
Αυγ 29

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επιχειρησιακού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» με προϋπολογισμό 3,6 δις. ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επιχειρησιακού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»με προϋπολογισμό 3,6 δις. ευρώ.

 

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

 

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε  στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους :

  • Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα
  • Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον
  • Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα
  • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας,
  • Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

 

Το πρόγραμμα συμβάλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δράσεων ΤΣ στην επίτευξη των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ σε ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επιχειρησιακού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021- 2027”, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ολοκλήρωσε όλη την εγκριτική διαδικασία του νέου ΕΣΠΑ, σταθερά πρώτοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας να πέσουν χρήματα στην ελληνική οικονομία το δυνατόν ταχύτερα και να καλύψουμε τις συνέπειες που φέρνει ο πόλεμος στον οικονομικό κύκλο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Με τέτοιες κινήσεις το ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών του 2022 θα πάει ακόμα καλύτερα το 2023

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης,  δήλωσε: «Με την έγκριση και την υλοποίηση του επιχειρησιακού  προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»  θέτουμε τις θεμελιώδεις βάσεις για την άμεση αντιμετώπιση πολυδιάστατων κρίσεων όπως οι περιβαλλοντικές που οδηγούν ταυτόχρονα και σε ανθρωπιστικές . Η ανθεκτικότητα σε κρίσεις είναι αυτό  που κατά βάση υπολογίσαμε στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου επιχειρησιακού  προγράμματος  αλλά και αυτό που διέπει οριζόντια την λογική παρέμβασης όλων των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύουμε σημαντικά ποσά από το νέο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» για έργα ενεργειακής απόδοσης, προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακές υποδομές, που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.»

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, υπογράμμισε:«Με την έγκριση του νέου Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των τομεακών προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Το νέο Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην επιτυχή προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στο στόχο της κλιματικής ανθεκτικής ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον. Το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια και δράσεις στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας, της κυκλικής οικονομίας, της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Με την άμεση ενεργοποίηση των δράσεων του ΠΕΚΑ στο επόμενο διάστημα και με τις συνέργειες του με τα άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (Περιφερειακά Προγράμματα, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Σχέδιο Ελλάδα 2.0) μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου της ελληνικής Πράσινης Συμφωνίας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους- κεντρική διοίκηση, φορείς, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι- συνέβαλαν στην επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή του.»

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ κ. Γιώργος Ζερβός, υπογράμμισε: «Με την έγκριση από την ΕΕ του Προγράμματος «Περιβάλλον  και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΠΕΚΑ)» είναι πλέον εγκεκριμένο το σύνολο των Προγραμμάτων αρμοδιότητας  της Ειδικής Γραμματείας ΔΠ ΕΤΠΑ-ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

 

Η έγκριση του Προγράμματος είναι το αποτέλεσμα της μεθοδικής προσπάθειας της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, υπό το συντονισμό και τις κατευθύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  μετά από μακρόχρονη  διαπραγμάτευση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Επισυνάπτονται και τα σχετικά Infographics