Τελευταία Νέα
Δεκ 28

Άρθρο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου – Η στιγμή της οικονομικής ανασυγκρότησης

Η στιγμή της οικονομικής ανασυγκρότησης

Άρθρο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Το έτος 2020 είδε την ελληνική οικονομία να βυθίζεται στην ύφεση. Η προστασία της δημόσιας υγείας κατέστησε αναπόφευκτη τη λήψη μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας διακόπτοντας την πορεία δυναμικής οικονομικής ανάκαμψης. Η αναμενόμενη ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής στη διάρκεια του 2021 θα εκκινήσει της διαδικασία της ζητούμενης ανάταξης.

Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι αυτόματη και θα απαιτήσει ολοκληρωμένες πολιτικές. Ωστόσο η οικονομία μας ξεκινά την προσπάθεια της ανασυγκρότησης από καλή αφετηρία. Και αυτό κύρια για τρεις λόγους:

Η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων δεν σταμάτησε παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της πανδημίας, όπως βεβαιώνει η 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας των Θεσμών για την Ελλάδα (Νοέμβριος 2020). Ειδικά στους τομείς των δημόσιων οικονομικών, της δημόσιας διοίκησης και της ενέργειας, κατεγράφη σημαντική πρόοδος.

Η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων,τόσο στο πρώτο κύμα της πανδημίας όσο και σήμερα, είναι σημαντική, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς μας (ως ποσοστό του ΑΕΠ βρισκόμαστε κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο).Αντίστοιχα, σημαντικά συνέβαλαν οι κοινοτικοί πόροι που δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη στήριξη του τομέα της υγείας, όπου η χώρα μας ξεχώρισε στην αξιοποίηση της κοινοτικής ευελιξίας. Τα σχέδια που εφαρμόστηκαν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας (job retention schemes) συνέβαλαν στη συγκράτηση της ανεργίας.

Οι αυξημένες χρηματοδοτικές δυνατότητες της χώραςπαρέχουν την δυνατότητα για την υλοποίηση σημαντικών δημόσιων επενδύσεων και φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης συνδυαστικά με τους διαθέσιμους πόρους του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 πρόκειται να δεσμευτούν σε έργα και δράσεις που θα αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές υστερήσεις της οικονομίας και θα ενισχύσουν τις δυνητικές αναπτυξιακές δυνατότητές της (ψηφιακός μετασχηματισμός, «πράσινες επενδύσεις», εργασιακές δεξιότητες και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πολυτροπικές υποδομές μεταφορών).

Ταυτόχρονα με το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικήςοικονομίας, είναι κρίσιμο να αποφευχθεί μία πρόωρη απόσυρση της στήριξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις ώστε να αποτραπεί η αβεβαιότητα στις αγορές. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κρίθηκε σκόπιμο να ενσωματώσουνμία βραχυπρόθεσμη στρατηγική στήριξης της οικονομίαςμε την εμπροσθοβαρή υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας (με τη χρήση κατάλληλωνχρηματοδοτικών εργαλείων), τη στήριξη της απασχόλησης καθώς και την περαιτέρω θωράκιση του τομέα της υγείας. Συμπληρωματικά σε αυτή την κατεύθυνση, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ReactEUπρόκειται να ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες καλύπτοντας το μεταβατικό  στάδιο έως την έναρξη των νέων προγραμμάτων.

Το 2021 είναι η χρονιά που αφήνουμε πίσω μας τις βαριές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και τίθενται οι βάσεις μιας βιώσιμης και δυναμικής ανάπτυξης για την οικονομία μας.

*Ο Δημήτρης Σκάλκος είναι γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.