Γραμματείες Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπηρεσιακή Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

υπο κατασκευή

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Κεντ.
Σήμερα είναι υπ. διδάκτορας θεσμικών οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής θεωρίας, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους και ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια.
Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2004 ασχολείται επαγγελματικά με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε.
Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικονομικών της ανάπτυξης.
Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Δράσης της Νέας Δημοκρατίας για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η ΓΓΕκΠΚ διαρθρώνεται στις παρακάτω τρεις επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις:

 • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων
 • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Βασικές προτεραιότητες της ΓΓΕκΠΚ για την επόμενη περίοδο είναι:

 • Η αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου της Αγοράς και αντιμετώπισης του παραεμπορίου.
 • Η ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές λιανικής αγαθών και καυσίμων με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.
 • Η θεσμική και ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ.
 • Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για το Ελληνικό Σήμα.
 • Η ψηφιοποίηση διαδικασιών συναλλαγής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Η ενίσχυση του ρόλου της Κεντρικής Αρχής Αγορών με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, στην αναβάθμιση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και στη συνεισφορά τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το διαδικτυακό περιβάλλον της ΓΓΕκΠΚ απαντάται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή

Παναγιώτης Σταμπουλίδης

 

Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Ανδρέας Μουρτσιάδης
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Αγγελική Πύθουλα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαικό έργο GRASPINNO (Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020).

Στόχος του έργου είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων για εξοικονόμιση ενέργειας μέσω της αποδοτικής ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων, αλλά και η βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων αρχών να διαχειρίζονται την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, να κινούνται προς την οικοδόμηση κτιρίων μηδενικής ενέργειας και να ενθαρρύνουν τις ΜμΕ να εισέλθουν στην πράσινη αγορά ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Ο Γιάννης Κυριακού γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1985 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου, ενώ παράλληλα εργάστηκε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες ως ασκούμενος στη Γενική Διεύθυνση VIII «Ανάπτυξη».

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1984 στο Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ως επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτού πλούτου.

Από το 1985 έως το 1993 έζησε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε ως Διευθυντής Ανάπτυξης στην Εθνική Επιτροπή Βιομηχανικών Ζωνών. Παράλληλα, συνέχισε την επαφή του με την Ελλάδα, διατελώντας επιστημονικός συνεργάτης στην ΕΕΤΑΑ, ενώ από το 1993, με την οριστική επιστροφή του, διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Γενική Γραμματεία Σχέσεων με Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Διεθνείς Οργανισμούς και επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.

Από το 1995 έως το 2000 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην ΠΕΤΑ, Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, όπου συντόνισε σημαντικά αναπτυξιακά έργα και προγράμματα τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Από το 2001 έως το 2008 εργάστηκε ως Διευθυντής του Τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα και στις ΔΕΚΟ στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers.

Από το 2008 έως το 2020 εργάστηκε στον ΣΕΒ, όπου κατείχε διαδοχικά τις θέσεις του Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Μελετών και Ερευνών του φορέα, με την ονομασία «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής στα πεδία ενδιαφέροντος της βιομηχανίας (τομεακές πολιτικές, έρευνα & καινοτομία, δεξιότητες, επιχειρηματικό περιβάλλον). Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια ανέλαβε πρόεδρος στο ΙΒΕΠΕ, Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του ΣΕΒ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων στη βιομηχανία.

Το 2019 υπηρέτησε ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, με καθήκοντα την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου όσον αφορά τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της ελληνικής οικονομίας, τον προγραμματισμό και την αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Ταμείων, την εξέλιξη του κυβερνητικού έργου στους τομείς καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

 

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Νέος Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αναλαμβάνει ο δικηγόρος, κ. Ορέστης Καβαλάκης.

Ο κ. Καβαλάκης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και της Νομικής Σχολής του Queen Mary and Westfield College, University of London. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2020, διετέλεσε Σύμβουλος του Yφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο και σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Από την ανωτέρω θέση, ο κ. Καβαλάκης υπήρξε υπεύθυνος συντονιστής σε ομάδες εργασίας που επεξεργάστηκαν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας, όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κ.ά. Παράλληλα, συμμετείχε σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές όπως για τον εκσυγχρονισμό του Εταιρικού Δικαίου και για την αναμόρφωση του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ο κ. Καβαλάκης, από το 2013 μέχρι σήμερα, είναι διαχειριστής – εταίρος της «Δικηγορικής εταιρείας Καβαλάκης και Συνεργάτες», η οποία ειδικεύεται σε υποθέσεις Εμπορικού δικαίου, εξυγίανσης εταιρειών καθώς και στην υποστήριξη νομικών τμημάτων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων.

Στη ΓΓΣΙΕ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου καθώς και καθεστώτων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει σαν στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιπλέον λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Αποστολή της  Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) είναι η ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, ως κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στη γνώση και στην αξιοποίησή της,  μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Οι στόχοι της ΓΓΕΚ

 • Η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Η αύξηση των επιδόσεων σε έρευνα και καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων, μέσα από την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας και σημαντικής επίπτωσης στην οικονομία και κοινωνία
 • Η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και την αναστροφή της τάσης μετανάστευσης του επιστημονικού δυναμικού
 • Η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με στοχευμένη  αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
 • Η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
 • Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, η συνεργασία με άλλες χώρες και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο
 • Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για τη συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής

Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΚ επιτελούν σημαντικό έργο και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην Ιατρική και Βιοϊατρική, στην Αστροφυσική, στις Φυσικές Επιστήμες, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στη Θαλάσσια Έρευνα, στην Τεχνολογία, στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες. Οι Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΚ είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ |EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» |ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | «ΑΘΗΝΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ |ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ |ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ |ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής.

 

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Γιώργος  Ζερβός  είναι Πολιτικός Επιστήμονας, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Νομική Σχολή – Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Προγράμματος Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλά πολύ καλά αγγλικά.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)  από το 2002. Στην επαγγελματική του δραστηριότητα έχει διατελέσει Προϊστάμενος  Διαχειριστικής Αρχής επί 11 έτη (στα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων),  επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (E.S.F. Committee)  και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο «Πρόγραμμα  Τεχνικών Επιτροπών Νομών Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου»   που αφορούσε το χωροταξικό σχεδιασμό για την εφαρμογή των συγχωνεύσεων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου «Καποδίστριας».

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος ερευνών και μελετών  που επικεντρώνονται  σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής συνοχής, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  και συλλογικούς τόμους,  έχει  υπάρξει ομιλητής σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό  και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων.

Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιό.

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Η Ειδική Γραμματέας

Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτη του Πανεπιστημίου UCL (Λονδίνο), με μεταπτυχιακό από το City University και ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι υποψήφια διδάκτορας του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ από το 2003, με προϋπηρεσία στα Υπουργεία: Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών (στη Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης), Ανάπτυξης (Ενέργεια) και Ναυτιλίας. Μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά την έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου (2008-2010). Εκπροσωπεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια την Ελλάδα στην ΕΕ, ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε αναπτυξιακά αντικείμενα. Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ) έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης και του συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων:

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα»
 5. Προγράμματα Interreg – Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Balkan – Mediterranean).

Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Η Ειδική Γραμματεία «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Αποστολή της είναι:

 • ο αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων,
 • η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου,
 • η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η νόμιμη μετανάστευση και η επιστροφή,
 • η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων,
 • η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους ανωτέρω τομείς.

Στόχο της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Για την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.