Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας ΥΠΟΙΑΝ

Γενικός Γραμματέας Πελοπίδας Καλλίρης

Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη Διοικητική Υποστήριξη του Υπουργείου με επιμέρους δραστηριότητες τη διοίκηση του προσωπικού, εκπαίδευση, οργάνωση, ομαλή λειτουργία των υποδομών και πληροφορικής, και την οικονομική διαχείριση του Υπουργείου.

Επιπλέον παρακολουθεί και συντονίζει θέματα Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής και Διεθνούς Εμπορίου όπως,

-διαμόρφωση πολιτικής για θέματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής για αγαθά και υπηρεσίες, για καθεστώτα εισαγωγών – εξαγωγών και μέτρα εμπορικής άμυνας της Ε.Ε. καθώς και για θέματα διασυνοριακής, πολυμερούς ή περιφερειακής συνεργασίας.

-πολιτικές που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οικονομικούς & Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)

-συντονισμό του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών και άσκηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία εποπτευομένων φορέων υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως του OΠΕ, ΗΕLEXPO, ΔΕΘ, ΟΑΕΠ

-εκπροσώπηση στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στη νομοθεσία του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκοσμίων Εκθέσεων (EXPO) και συμμετοχή στη διαπραγμάτευση των διεθνών κανόνων επενδύσεων, όπως Πολυμερών και Διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης των Επενδύσεων

-εποπτεία του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη ΜΕΑ Γενεύης, ΜΕΑ-ΟΟΣΑ και στη ΜΕΑ Βρυξελλών ΕΕ σε θέματα οικονομίας, διεθνούς εμπορίου και διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

-προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με τη παρακολούθηση και εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών μέσω και της αξιοποίησης εξειδικευμένων φορέων όπως το ΚΕΠΕ και το ΕΛΚΕ, καθώς και τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για μείζονες πολιτικές της ΕΕ όπως Στρατηγική ΕΕ2020 και Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Εσωτερική Αγορά.

 

Βιογραφικό Γενικού Γραμματέα.

Ο Πελοπίδας γεννήθηκε το 1963 στο Βραχάτι της Κορινθίας. Μέχρι και την ενηλικίωσή του έζησε στην Κόρινθο και αποφοίτησε από το λύκειο της πόλης. Στη συνέχεια σπούδασε στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Από το 1986 έως το 1989, ο Πελοπίδας Καλλίρης εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας διάφορε θέσεις ευθύνης.
Από το 1989 έως το 2004, άνοιξε τα επαγγελματικά του φτερά στην Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ αργότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επιμόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Το 2004 ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ), όπου παρέμεινε για δύο χρόνια.
Το 2006, ο Πελοπίδας Καλλίρης ανέλαβε επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τον Μάιο του 2008 εξελέγη Πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας όπου και παρέμεινε έως το 2012.
Το 2012 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας θέση που κατείχε έως τον Μάιο του 2014. Στις περιφερειακές εκλογές του 2014 εξελέγη αιρετός Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας. Τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Από τα φοιτητικά του χρόνια κιόλας, ο Πελοπίδας Καλλίρης ασχολήθηκε με το χώρο του συνδικαλισμού. Εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς και μέλος του Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Έχει υπάρξει επίσης εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και μέλος του Προεδρείου της.
Είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας από το 2005.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Κεντ.
Σήμερα είναι υπ. διδάκτορας θεσμικών οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής θεωρίας, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους και ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια.
Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2004 ασχολείται επαγγελματικά με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε.
Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικονομικών της ανάπτυξης.
Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Δράσης της Νέας Δημοκρατίας για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η ΓΓΕκΠΚ διαρθρώνεται στις παρακάτω τρεις επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις:

 • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων
 • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Βασικές προτεραιότητες της ΓΓΕκΠΚ για την επόμενη περίοδο είναι:

 • Η αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου της Αγοράς και αντιμετώπισης του παραεμπορίου.
 • Η ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές λιανικής αγαθών και καυσίμων με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.
 • Η θεσμική και ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ.
 • Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για το Ελληνικό Σήμα.
 • Η ψηφιοποίηση διαδικασιών συναλλαγής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Η ενίσχυση του ρόλου της Κεντρικής Αρχής Αγορών με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, στην αναβάθμιση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και στη συνεισφορά τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το διαδικτυακό περιβάλλον της ΓΓΕκΠΚ απαντάται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή

Παναγιώτης Σταμπουλίδης

 

Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Ανδρέας Μουρτσιάδης
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Αγγελική Πύθουλα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαικό έργο GRASPINNO (Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020).

Στόχος του έργου είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων για εξοικονόμιση ενέργειας μέσω της αποδοτικής ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων, αλλά και η βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων αρχών να διαχειρίζονται την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, να κινούνται προς την οικοδόμηση κτιρίων μηδενικής ενέργειας και να ενθαρρύνουν τις ΜμΕ να εισέλθουν στην πράσινη αγορά ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων.

Στη ΓΓΣΙΕ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου καθώς και καθεστώτων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει σαν στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιπλέον λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης (Πρόεδρος), Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης.

Η ΕΓΔΙΧ εφαρμόζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση του εθνικού προβλήματος της υπερχρέωσης, το οποίο περιλαμβάνει τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες («κόκκινα δάνεια»), δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κλπ), ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και λοιπούς ιδιώτες (προμηθευτές, εργαζόμενους), μέσω:

 • του αναθεωρημένου Νόμου 3869/2010 για τα νοικοκυριά και τους ελεύθερους επαγγελματίες (Νόμος Κατσέλη – Σταθάκη)
 • του Νόμου 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες
 • ίδρυσης και λειτουργίας πανελλαδικού δικτύου Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών για την εξειδικευμένη ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τους πολίτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με σκοπό να διευθετήσουν τα χρέη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες τους
 • παροχής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων συνεργατών των οφειλετών, δηλαδή λογιστών, οικονομολόγων, δικηγόρων, μηχανικών κλπ
 • υποστήριξης του έργου του ΚΥΣΔΙΧ, με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του εθνικού προβλήματος διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Η ΕΓΔΙΧ, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και του ΤΣ

H Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης και του συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Το ΕΠΑνΕΚ βασίζεται σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, αποτελούμενο από 4 στρατηγικούς πυλώνες: 1. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. 2. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους. 3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. 4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνεργασία με τα περιφερειακά προγράμματα υλοποιείται η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»: σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των Περιφερειών.

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε 2 τομείς:

Α) Τομέας Μεταφορών που στοχεύει σε: i) Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), οδικών και σιδηροδρομικών και περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων. ii) Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών (σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ και τα εμπορευματικά κέντρα, οδικές συνδέσεις διευρωπαϊκών λιμανιών και αεροδρομίων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας). iii) Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών (οδική ασφάλεια, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και λιμενικών εγκαταστάσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας). iv) Ανάπτυξη και επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων).

Β) Τομέας Περιβάλλοντος, που στοχεύει σε: i) Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των Αποβλήτων και των Υδάτων. ii) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. iii) Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. iv)  Βιώσιμη αστική ανάπτυξη – Αστική αναζωογόνηση.

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» φιλοξενεί τη Διαχειριστική Αρχή πέντε (5) διμερών διασυνοριακών Προγραμμάτων,  και ενός (1) διακρατικού:

 • Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»,
 • Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και
 • Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και
 • Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
 • Το Πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020», και
 • Το νέο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan -Mediterranean) 2014-2020, στο οποίο συμμετέχουν η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ελλάδα.

Παράλληλα, η ΕΥΔ λειτουργεί ως Εθνική Αρχή των υπολοίπων Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Πρόκειται για τέσσερα (4) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (MED, ADRION, ENI CBC BLACK SEA BASIN και MED ENI), το διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και το δίκτυο INTERACT.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3332845, 210 3332842
Fax: 210 3332427
E-mail: sec.erdf_cf@mnec.gr
Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Σύνδεσμοι
Για προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.antagonistikotita.gr
Για προγράμματα που αφορούν στις Υποδομές Μεταφορές, στο Περιβάλλον και στην Αειφόρο Ανάπτυξη, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.ymeperaa.gr
Για προγράμματα που αφορούν στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.interreg.gr

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) έχει αρμοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔ-EΔΒΜ)» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ)».

Το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε δυο βασικούς τομείς. Ο Τομέας Απασχόλησης που περιλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική οικονομία και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί). Ο Τομέας  Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης που περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την προεισαγωγική εκπαίδευση έως και τη μεταδιδακτορική έρευνα και την τεχνική εκπαίδευση καθώς και μια σειρά δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Το ΕΠ ΜΔΤ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και συνεπώς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών: Μεταρρύθμιση δημόσιων υπηρεσιών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση / κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων. Το ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει πέντε (5) τομείς προτεραιότητας (κάθετοι τομείς πολιτικής): Υγεία, Ασφαλιστικό σύστημα, Φορολογική μεταρρύθμιση, Τοπική Αυτοδιοίκηση¸ Δικαιοσύνη.

Στοιχεία επικοινωνίας Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ):

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3278140, 210 3278142
Fax: 210 5241311
E-mail:  epekad.s@mou.gr
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα

Σύνδεσμοι

Για προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην Απασχόληση, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

Για προγράμματα που αφορούν στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο
Ειδικότερα:

Προγράμματα ΑΕΙ

Έρευνα

Εκπαίδευση ενηλίκων

Τεχνική εκπαίδευση

Για προγράμματα που αφορούν στη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

Ειδικότερα:

Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Θεσμικό Πλαίσιο

Αποφάσεις  Ένταξης

Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Η Ειδική Γραμματεία «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Αποστολή της είναι:

 • ο αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων,
 • η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου,
 • η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η νόμιμη μετανάστευση και η επιστροφή,
 • η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων,
 • η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους ανωτέρω τομείς.

Στόχο της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Για την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.