Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας ΥΠΟΙΑΝ

Γενικός Γραμματέας Πελοπίδας Καλλίρης

Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη Διοικητική Υποστήριξη του Υπουργείου με επιμέρους δραστηριότητες τη διοίκηση του προσωπικού, εκπαίδευση, οργάνωση, ομαλή λειτουργία των υποδομών και πληροφορικής, και την οικονομική διαχείριση του Υπουργείου.

Επιπλέον παρακολουθεί και συντονίζει θέματα Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής και Διεθνούς Εμπορίου όπως,

-διαμόρφωση πολιτικής για θέματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής για αγαθά και υπηρεσίες, για καθεστώτα εισαγωγών – εξαγωγών και μέτρα εμπορικής άμυνας της Ε.Ε. καθώς και για θέματα διασυνοριακής, πολυμερούς ή περιφερειακής συνεργασίας.

-πολιτικές που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οικονομικούς & Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)

-συντονισμό του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών και άσκηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία εποπτευομένων φορέων υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως του OΠΕ, ΗΕLEXPO, ΔΕΘ, ΟΑΕΠ

-εκπροσώπηση στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στη νομοθεσία του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκοσμίων Εκθέσεων (EXPO) και συμμετοχή στη διαπραγμάτευση των διεθνών κανόνων επενδύσεων, όπως Πολυμερών και Διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης των Επενδύσεων

-εποπτεία του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη ΜΕΑ Γενεύης, ΜΕΑ-ΟΟΣΑ και στη ΜΕΑ Βρυξελλών ΕΕ σε θέματα οικονομίας, διεθνούς εμπορίου και διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

-προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με τη παρακολούθηση και εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών μέσω και της αξιοποίησης εξειδικευμένων φορέων όπως το ΚΕΠΕ και το ΕΛΚΕ, καθώς και τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για μείζονες πολιτικές της ΕΕ όπως Στρατηγική ΕΕ2020 και Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Εσωτερική Αγορά.

 

Βιογραφικό Γενικού Γραμματέα.

Ο Πελοπίδας γεννήθηκε το 1963 στο Βραχάτι της Κορινθίας. Μέχρι και την ενηλικίωσή του έζησε στην Κόρινθο και αποφοίτησε από το λύκειο της πόλης. Στη συνέχεια σπούδασε στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Από το 1986 έως το 1989, ο Πελοπίδας Καλλίρης εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας διάφορε θέσεις ευθύνης.
Από το 1989 έως το 2004, άνοιξε τα επαγγελματικά του φτερά στην Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ αργότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επιμόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Το 2004 ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ), όπου παρέμεινε για δύο χρόνια.
Το 2006, ο Πελοπίδας Καλλίρης ανέλαβε επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τον Μάιο του 2008 εξελέγη Πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας όπου και παρέμεινε έως το 2012.
Το 2012 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας θέση που κατείχε έως τον Μάιο του 2014. Στις περιφερειακές εκλογές του 2014 εξελέγη αιρετός Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας. Τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Από τα φοιτητικά του χρόνια κιόλας, ο Πελοπίδας Καλλίρης ασχολήθηκε με το χώρο του συνδικαλισμού. Εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς και μέλος του Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Έχει υπάρξει επίσης εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και μέλος του Προεδρείου της.
Είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας από το 2005.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Κεντ.
Σήμερα είναι υπ. διδάκτορας θεσμικών οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής θεωρίας, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους και ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια.
Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2004 ασχολείται επαγγελματικά με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε.
Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικονομικών της ανάπτυξης.
Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Δράσης της Νέας Δημοκρατίας για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η ΓΓΕκΠΚ διαρθρώνεται στις παρακάτω τρεις επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις:

 • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων
 • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Βασικές προτεραιότητες της ΓΓΕκΠΚ για την επόμενη περίοδο είναι:

 • Η αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου της Αγοράς και αντιμετώπισης του παραεμπορίου.
 • Η ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές λιανικής αγαθών και καυσίμων με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.
 • Η θεσμική και ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ.
 • Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για το Ελληνικό Σήμα.
 • Η ψηφιοποίηση διαδικασιών συναλλαγής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Η ενίσχυση του ρόλου της Κεντρικής Αρχής Αγορών με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, στην αναβάθμιση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και στη συνεισφορά τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το διαδικτυακό περιβάλλον της ΓΓΕκΠΚ απαντάται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή

Παναγιώτης Σταμπουλίδης

 

Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Ανδρέας Μουρτσιάδης
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Αγγελική Πύθουλα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαικό έργο GRASPINNO (Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020).

Στόχος του έργου είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων για εξοικονόμιση ενέργειας μέσω της αποδοτικής ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων, αλλά και η βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων αρχών να διαχειρίζονται την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, να κινούνται προς την οικοδόμηση κτιρίων μηδενικής ενέργειας και να ενθαρρύνουν τις ΜμΕ να εισέλθουν στην πράσινη αγορά ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων.

Στη ΓΓΣΙΕ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου καθώς και καθεστώτων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει σαν στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιπλέον λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης (Πρόεδρος), Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης.

Η ΕΓΔΙΧ εφαρμόζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση του εθνικού προβλήματος της υπερχρέωσης, το οποίο περιλαμβάνει τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες («κόκκινα δάνεια»), δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κλπ), ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και λοιπούς ιδιώτες (προμηθευτές, εργαζόμενους), μέσω:

 • του αναθεωρημένου Νόμου 3869/2010 για τα νοικοκυριά και τους ελεύθερους επαγγελματίες (Νόμος Κατσέλη – Σταθάκη)
 • του Νόμου 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες
 • ίδρυσης και λειτουργίας πανελλαδικού δικτύου Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών για την εξειδικευμένη ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τους πολίτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με σκοπό να διευθετήσουν τα χρέη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες τους
 • παροχής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων συνεργατών των οφειλετών, δηλαδή λογιστών, οικονομολόγων, δικηγόρων, μηχανικών κλπ
 • υποστήριξης του έργου του ΚΥΣΔΙΧ, με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του εθνικού προβλήματος διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Η ΕΓΔΙΧ, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ)

Η Ειδική Γραμματέας

Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτη του Πανεπιστημίου UCL (Λονδίνο), με μεταπτυχιακό από το City University και ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι υποψήφια διδάκτορας του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ από το 2003, με προϋπηρεσία στα Υπουργεία: Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών (στη Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης), Ανάπτυξης (Ενέργεια) και Ναυτιλίας. Μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά την έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου (2008-2010). Εκπροσωπεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια την Ελλάδα στην ΕΕ, ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε αναπτυξιακά αντικείμενα. Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ) έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης και του συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων:

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα»
 5. Προγράμματα Interreg – Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Balkan – Mediterranean).

Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Η Ειδική Γραμματεία «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Αποστολή της είναι:

 • ο αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων,
 • η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου,
 • η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η νόμιμη μετανάστευση και η επιστροφή,
 • η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων,
 • η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους ανωτέρω τομείς.

Στόχο της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Για την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.