Τελευταία Νέα
Απρ 02

Θέματα Λαϊκών Αγορών

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ 1640-30.04.2020)
  • Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Eρέτριας (YA-1639-30.04.2020)
  • Επέκταση υπαίθριας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Προσοτσάνης, Νομός Δράμας (Αρ. Πρωτ. 5254, 12-5-2020)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μετά από επίσημη ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών και με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των συναρμόδιων Υπουργών, ανεστάλη η λειτουργία:

 

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών του Νόμου 4497/2017  σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020 δημοσιοποιούν την λειτουργία παράλληλων υπαίθριων αγορών στις περιοχές ευθύνες τους.

Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής:

  • Για να δείτε τις νέες παράλληλες αγορές στον Νομό Αττικής πατήστε εδώ (.xls, 10-4-2020).
  • Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. 258586, 15-4-2020, pdf)

Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών στην υπόλοιπη Ελλάδα: