Διαγωνισμοί Φορέων Εξωτερικού

Clarification Requests (Release # 3) στα πλαίσια Διαγωνισμού (ICB) Έργου: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI Clarification Requests 3

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague», RFQ-CO-115228-FGFS

RFQ-CO-115228-FGFS Amendment 2_Distribution

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 5)

Attachment B RFQ-CO-115182-DAV SSS AMD 5

Attachment A RFQ-CO-115182-DAVS CRs Amendment 5

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague», RFQ-CO-115228-FGFS

RFQ-CO-115228-FGFS Distribution

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI Amendment 3_Cover Letter_final -Internal Distribution

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 4-cover (002)

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 2 cover

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 3

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 1 (002)

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

Request for Quotation (RFQ) No. RFQ-CO-115182-DAVS

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

IFB-CO-15038-GMT SSS

Book II IFB-CO-15038-GMT

Book I IFB-CO-15038 GMT

Bidders List IFB-CO-15038-GMT

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

200703_NCIA_ACQ_2020_6869_IFB_CO_15049__BITI_Ammendement_2_Response_2

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD

Attachment C to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover Letter

Attachment B to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

Attachment A to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-59 ( Οffice supplies and cleaning consumables for the Joint Warfare Centre (JWC), Stavanger, Norway)

NOI ACT-JWC-20-59 OFFICE SUPPLIES AND CLEANING CONSUMABLES

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-60 (Office furniture to Joint Warfare Centre (JWC), Stavanger, Norway)

NOI ACT-JWC-20-60 OFFICE FURNITURE

Αίτημα Συνεργασίας Ουγγρικής εταιρείας TeGe Elektronik Co με Ελληνική

A Hungarian company is looking for a partnership with a Greek firm to take part in a tender. The companies credentials can be found at: https://www.tege-elektronik.hu

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 3)

Attachment A RFQ-CO-115182-DAVS Amendment 3

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment D RFQ-CO-115177-SEMARCIS Book II Part IV SOW

Cover Letter RFQ-CO-115177-SEMARCIS AMD 4

Attachment C SSS RFQ-CO-115177 SEMARCIS Amendment 4

Attachment B RFQ CO-115177-SEMARCIS Book I

Attachment A AMENDMENT 4 RFQ-CO-115177-SEMARCIS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

200624_NCIA_ACQ_2020_6839_IFB_CO_BITI_TechRefreshBalkansInfrastructure_AMND1_ClarificationResponse1

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

NOI-RFP-ACT-SACT-20-38

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment A RFQ-CO-115177-SEMARCIS CR 2

RFQ-CO-115177-SEMARCIS Cover Letter (Clarification Request 2)

Distribution of Invitation for Bid (IFB) and Final Bidders List,IFB-CO-15575-BMD,System Engineering and Integration (SE&I)

Distribution IFB-CO-15575-BMD Final Bidders List and IFB

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT)

NOI IFB-CO-15038-GMT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-17 (Contracted Support Services for MWR Facilities at HQ LANDCOM)

NOI-ACO-LC-20-17 for Distribution to NATO Delegations

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Request For Quotation (RFQ) No. RFQ-CO-115177-SEMARCIS

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

Attachement A RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 1)

Πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό International Competitive Bidding (ICB) – Replacement of transformers and EMP filters in a protected facility of SHAPE in MONS Belgium

20VPA01 MONS – SHAPE – Remplacement transformateurs et filtres EMP – avis de préinformation et traduction neutre

2η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: ‘’Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)’’, IFB-CO-14314-IEG-C

NOI IFB-CO-14314-IEG-C_Amendment 2

1η τροποποίηση πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA – NCI Agency Market Survey – Request for Information MS-CO-115171-SATCOM-GSBS – Amendment No.1

MS-CO-115171-SATCOM-GSBS – AMD1 – distro NATO

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment A CR Response Amendment 1

RFQ-CO-115177-SEMARCIS Cover Letter (Clarification Request 1)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI (COR)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Schedule of Supplies and Services

Cover Letter RFQ-CO-115182-DAVS

Book II RFQ-CO-115182-DAVS

Book I RFQ-CO-115182-DAVS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-NAP-20-16, για την πρόσκτηση”Food and Coffee Concession at JFC Naples – Lago Patria, ,Giugliano, Italy”

Food and Coffee NOI FINAL

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI

NCI Agency Market Survey Request MS-CO-115226-P3SM Project Portfolio, Program and Service Management (P3SM) Solution

NCIA-ACQ-2020-6765

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Lipnik nad Becvou – Enhancement of DCM facilities», Bid number: ICB /02/2020 – DCM,  Project Serial: 2018/2HQ22201-M

ICB Notification – Lipnik DCM

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Book II RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Book I RFQ CO-115177-SEMARCIS

Cover Letter RFQ-CO-115177-SEMARCIS Distro II

SSS RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-MWB-20-13, για την προμήθεια “Duty Free goods for retail sale in the SHAPE Rationed Items Store”

ACO-SH-MWB-20-13 IFIB NOI

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-11, για την προμήθεια “Duty Free Items of Bazaar for HQ LANDCOM”

NOI LANDCOM Duty Free Items

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 9

20200517_NU_IFB-CO-15038-GMT_SSSV03 AMD 9

Book II IFB-CO-15038-GMT AMD 9

Book I IFB-CO-15038 GMT AMD 9

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 9

Market Survey – Request for Information_Project “Provide SATCOM Ground Segment Baseband Systems”, Project Serial Number 2016/0CM03119, Capability Package (CP) 9A0130 “Provide Satellite Communications (SATCOM)Transmission Services”, NCI Agency Reference

200526_NCIA_ACQ_2020_6724_RFI_MarketSurvey_SATCOM_GroundSegmentBasebandSystems_ModemsCOTS_CP_9A0130_Project_2016_0CM03119

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 7

Request for Information (RFI) Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’s Deployable Communication Information Systems (DCIS) Capability, RFI-ACT-SACT-20-45

RFI-ACT-SACT-20-45 Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’S DCIS Capability

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA (NCI Agency Market Survey – Request for Information 115150)- Market Survey – Request for Additional Information_Project “Cost Estimating Software Tool”, Project Serial Number 115150, NCI Agency Reference: 115150 Estimating Tool

MS-CO-115150-Estimating Tool – Corrected copy

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (11/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 2)

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-20-10, for Legal Advisors Worktop Functional Area System (LAWFAS) Legal and Technical Support Services (11/5/2020)

NOI ACO-SH-20-10

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (9/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 1)

1B_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex D BRCM

1C_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex A Bidding Sheets v4_FINAL

Υποβολή Καινοτόμων Προτάσεων Βιομηχανίας στο Πλαίσιο: «NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020» (5/5/2020)

NCIA-EM-SCPO-2020-00344 – NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020 -…

NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Διαγωνισμούς Έργων Πολωνίας: ICB/4/2019, ICB/5/2019, ICB/6/2019 και ICB/4/2019(4/5/2020)

ICB-4-2019 extension

ICB-5-2019 extension

ICB-6-2019 extension

ICB-7-2019 extension

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-NAGSF-20-09, for Facility Maintenance and Support Services (4/5/2020)

NOI – ACO-NAGSF-20-09-Facility Maintenance

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (4/5/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_Amendment 1

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (4/5/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 6-1

Request For Information: Cyber Security Mobile Device Analysis Tools, Ref: MS-CO-115190-MDA(4/5/2020)

MS_CO-115190-MDA – Request For Information (Registry)

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (4/5/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (4/5/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Amendment 5 – Combined

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Zvolen – ASBE, extension of building No. 8»(30/04/2020)

Letter ÚSMŠ-76_2020
Notification of Intent ICB ASBE CW ICB

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (30/04/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 8 (30/04/2020)

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 8

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (29/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined – Amendment 4

1η Τροποποίηση – Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Σύναψη «Frequent and Swift Transaction (e-FAST) Contracts Programme for the Provision of COTS Hardware and associated support», (IFIB-CO-115125-e-Fast) (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-115125-e-Fast-Amd-1
Notification of Intent IFB-CO-115125-e-FAST – Amendment 1

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (21/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3
PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 3 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 3 Registry

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 4 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 4

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 5

NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP), RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

01. RFQ-CO-15559-AMDC2-Amendment 2

Provide Reception Facilities, Tunari, Romania (21/04/2020)

ROU N14_08042020

Request for Vendors for NCI Agency Market Survey Request Deployable Passive Electronic Support Measures (ESM) Tracker (DPET) (21/04/2020)

CO_MS_115086-ACCS-NCIA Markey Survey DPETvGM

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (ACO-Ε3Α-20-08) (21/04/2020)

Email_09-04-2020_IFB_ACO_E3A-20-08
NOI ACO-E3A-20-08 TRAVEL AGENT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-SACT-20-24 (21/04/2020)

NOI-ACT-SACT 20-24 INNOVATION LAB MMM SUPPORT

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 7 (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-15038-GMT_Amd7
IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 7

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (21/04/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_FINAL signed

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Waterproofing and replacement of the brick cladding Facades», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/01 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-01

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Car parking shelters with photovoltaic panels», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/02 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-02