Διαγωνισμοί Φορέων Εξωτερικού

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

20201012 IFB CO 15049 BITI CR9 PDOGTN

20201005 IFB CO 15049 BITI CR9 NCIA

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)»

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 PDOGTN

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment D Book II – Part IV – Statement of Work

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment C Book II – Part I -II- Prospective Contract

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment B Book I – Bidding Sheets

20201007 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 3 NCIA Attachment A Answers

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS)

20201002 RFQ CO 115278 NATINAMDS AM2 NCIA

20201006 RFQ CO 115278 NATINAMDS AM2 PDOGTN

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

20201007 0_NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 2

20201007 0_NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 1

20201006 NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 3 NCIA

20201006 NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 4 NCIA

20201006 NU_IFB-CO-115125-e-FIT_Distribution_Amendment 3 + 4

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

20201007 IFB-CO-15038-GMT Amendment 3 PDOGTN

20201002 IFB-CO-15038-GMT Amendment 3 NCIA

20201002 IFB-CO-15038-GMT_SSS Amd 3

20201002 Book II IFB-CO-15038-GMT Part IV SOW – AMD 3

20201002 Book I IFB-CO-15038 GMT AMD 3

20201002 Book II IFB-CO-15038 Part II AMD 3

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway» (SERIAL 5AF11153-0)

20201007 5AF11153-0 NCB+RESTORATION OF AIRCRAFT PARKING APRON PDOGTN

20201006 5AF11153-0 NCB+RESTORATION OF AIRCRAFT PARKING APRON NORWAY

Τελική Λίστα Διαγωνιζομένων για το Έργο: «Integration Test Bed Build 6 (ITB B6)» (IFB-CO-,14974-BMD)

20201005 IFB-CO-14974-BMD Final Bidders List PDOGTN

20201005 IFB-CO-14974-BMD Final Bidders List NCIA

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement» (SERIAL2020/2HQ09804-00)

20200803 2HQ09804-00 NCB+ AC4(PP)D28207

20201002 2HQ09804-00 NCB+ Provide Temporary Housing for JSLG The Netherlands Final

20201002 2HQ09804-00 NCB+ Provide Temporary Housing for JSLG The Netherlands

20201007 2HQ09804-00 NCB+ Provide Temporary Housing for JSLG PDOGTN

Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

IFB-CO-14797-TCS Full

NCIA_ACQ_2020_7016

NOI to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services, IFIB-ACT-JFTC 20-101

NOI for IFIB-ACT-JFTC 20-101 IKM Deliverables

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

20200924 RFQ-CO-115268-AFAP NCIA

20200927 RFQ-CO-115268-AFAP MABAS

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

20200921 IFB-CO-15038-GMT Amendment 2 NCIA

20200927 IFB-CO-15038-GMT Amendment 2 MABAS

Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS), (NOI-IFB-CO-115112-ETEE)

20200924 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL NCIA

Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC) to deliver the Air and Missile Defence (AMD) Simulation System within Ballistic Missile Defence (BMD Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS), (NOI-IFB-CO-115113-ETEE)

20200924 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL NCIA

Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring capability within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)), (NOI-IFB-CO- 115115-ETEE)

20200924 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL NCIA

NOI to issue an IFIB for vehicle for the Joint Warfare Centre (JWC) Transportation Branch, IFIB-ACT-JWC-20-98

20200923 NU NOI-IFIB-ACT-JWC-20-98 Vehicle procurement

8η Έκδοση Διευκρινιστικών Απαντήσεων για το έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI, καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 23η Οκτ 2020, 12:00 τ.ώ.

20200922 ΙFB-CO-15049-BITI CR8_External Distribution NCIA

20200922 ΙFB-CO-15049-BITI CR8_External Distribution MABAS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS), καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 8η Οκτ 2020, 14:00 τ.ώ.

20200924 RFQ-CO-115278-NATINAMDS-Amendment 1 NCIA

20200924 RFQ-CO-115278-NATINAMDS-Amendment 1 MABAS

 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia», (RFQ-CO-115283-NATINAMDS), καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020.

20200924 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 2 NCIA

20200924 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 2 MABAS

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμών IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE, IFB-CO-115115-ETEE

20200924 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL MABAS

20200924 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL MABAS

20200924 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL MABAS

20200921 NOI IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPER ASSURANCE FINAL NCIA

20200921 NOI IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM 4 FINAL NCIA

20200921 NOI IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM FINAL NCIA

Invitation for Bids (IFB)2020-44589 – Passenger Road Transportation Services, FC(PROC)(2020)0101

FC(PROC)(2020)0101

 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

2020-09-10 IFB-CO-15049-BITI Amendment 7 NCIA

2020-09-10 3665 IFB-CO-15049-BITI Amendment 7 MABAS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia », (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

2020-09-16 RFQ-CO-115283-NATINAMDS – Amendment 1 NCIA

2020-09-17 RFQ-CO-115283-NATINAMDS – Amendment 1 MABAS

2020-09-16 Attachment A. RFQ-CO-115283-NATINAMDS -Amdt 1-Book I – Bidding Sheets

2020-09-16 Attachment B. RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amdt 1- Book II – Prospective Contract – Part I -II

Request for Proposal (RFP) 2020-44434 – Maintenance services exterior spaces and winter services, FC(PROC)(2020)0099

FC(PROC)(2020)0099

ΝΟΙ to issue an IFIP for Water Treatment for Olympic Swimming pool, Ornamental Fountains and Osmosis Implant Service at JFC Naples, ACO-NAP-20-20

NOI for IFIB Letter JFCNP Water Swimming Pool Fountain and Osmosis Revised

Contractor Support for Innovation Branch Space Studies, IFIB-ACT-SACT-21-01

NOI-ACT-SACT 21-01 CONTRACTOR SUPPORT FOR SPACE STUDIES

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

2020-09-07 IFB-CO-15049-BITI Amendment 6_Cover Letter_External Distribution

 Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services’, IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016

NOI-IFB-CO-14797-TCS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SACT-20-47, για την ανάδειξη “Contractor Support for Strategic Foresight Branch, China Subject Matter Expert “

NOI-IFIB-ACT-SACT-20-47 AMENDMENT 1

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

EFB ICB 01-2020 signed

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-FGFS

NOI-RFQ-CO-115268-FGFS-1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI_Amendment 5 and Clarification Requests Release 6

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD

3. IFB-CO-15575-BMD-Amdt 2 Annex B – BOOK I

2. IFB-CO-15575-BMD-Amdt 2 Annex A Answers to Clarification Requests

1. IFB-CO-15575-BMD-Amendment 2 Cover letter- distribution

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) – Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», IFB-CO-14873-INTELFS2

NOI-IFB-CO-14873-INTELFS2

Request For Information (RFI) 2020-39118 – Global Security Services Framework Agreement

FC(PROC)(2020)0068 – RFI_2020_39118_LettertoDelegations

Clarification Requests (Release # 3) στα πλαίσια Διαγωνισμού (ICB) Έργου: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI Clarification Requests 3

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague», RFQ-CO-115228-FGFS

RFQ-CO-115228-FGFS Amendment 2_Distribution

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 5)

Attachment B RFQ-CO-115182-DAV SSS AMD 5

Attachment A RFQ-CO-115182-DAVS CRs Amendment 5

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague», RFQ-CO-115228-FGFS

RFQ-CO-115228-FGFS Distribution

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI Amendment 3_Cover Letter_final -Internal Distribution

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 4-cover (002)

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 2 cover

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 3

00-IFB-CO-15079-IAS Amendment No. 1 (002)

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

Request for Quotation (RFQ) No. RFQ-CO-115182-DAVS

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

IFB-CO-15038-GMT SSS

Book II IFB-CO-15038-GMT

Book I IFB-CO-15038 GMT

Bidders List IFB-CO-15038-GMT

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

200703_NCIA_ACQ_2020_6869_IFB_CO_15049__BITI_Ammendement_2_Response_2

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD

Attachment C to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover Letter

Attachment B to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

Attachment A to IFB-CO-15575-BMD Amdt 1 Cover letter

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-59 ( Οffice supplies and cleaning consumables for the Joint Warfare Centre (JWC), Stavanger, Norway)

NOI ACT-JWC-20-59 OFFICE SUPPLIES AND CLEANING CONSUMABLES

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-60 (Office furniture to Joint Warfare Centre (JWC), Stavanger, Norway)

NOI ACT-JWC-20-60 OFFICE FURNITURE

Αίτημα Συνεργασίας Ουγγρικής εταιρείας TeGe Elektronik Co με Ελληνική

A Hungarian company is looking for a partnership with a Greek firm to take part in a tender. The companies credentials can be found at: https://www.tege-elektronik.hu

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 3)

Attachment A RFQ-CO-115182-DAVS Amendment 3

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment D RFQ-CO-115177-SEMARCIS Book II Part IV SOW

Cover Letter RFQ-CO-115177-SEMARCIS AMD 4

Attachment C SSS RFQ-CO-115177 SEMARCIS Amendment 4

Attachment B RFQ CO-115177-SEMARCIS Book I

Attachment A AMENDMENT 4 RFQ-CO-115177-SEMARCIS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

200624_NCIA_ACQ_2020_6839_IFB_CO_BITI_TechRefreshBalkansInfrastructure_AMND1_ClarificationResponse1

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

NOI-RFP-ACT-SACT-20-38

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment A RFQ-CO-115177-SEMARCIS CR 2

RFQ-CO-115177-SEMARCIS Cover Letter (Clarification Request 2)

Distribution of Invitation for Bid (IFB) and Final Bidders List,IFB-CO-15575-BMD,System Engineering and Integration (SE&I)

Distribution IFB-CO-15575-BMD Final Bidders List and IFB

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT)

NOI IFB-CO-15038-GMT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-17 (Contracted Support Services for MWR Facilities at HQ LANDCOM)

NOI-ACO-LC-20-17 for Distribution to NATO Delegations

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Request For Quotation (RFQ) No. RFQ-CO-115177-SEMARCIS

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

Attachement A RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Cover Letter (Clarification Request 1)

Πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό International Competitive Bidding (ICB) – Replacement of transformers and EMP filters in a protected facility of SHAPE in MONS Belgium

20VPA01 MONS – SHAPE – Remplacement transformateurs et filtres EMP – avis de préinformation et traduction neutre

2η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: ‘’Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)’’, IFB-CO-14314-IEG-C

NOI IFB-CO-14314-IEG-C_Amendment 2

1η τροποποίηση πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA – NCI Agency Market Survey – Request for Information MS-CO-115171-SATCOM-GSBS – Amendment No.1

MS-CO-115171-SATCOM-GSBS – AMD1 – distro NATO

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Attachment A CR Response Amendment 1

RFQ-CO-115177-SEMARCIS Cover Letter (Clarification Request 1)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI (COR)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Discussion, Audio, and Video Systems (DAVS)», RFQ-CO-115182-DAVS

RFQ-CO-115182-DAVS Schedule of Supplies and Services

Cover Letter RFQ-CO-115182-DAVS

Book II RFQ-CO-115182-DAVS

Book I RFQ-CO-115182-DAVS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-NAP-20-16, για την πρόσκτηση”Food and Coffee Concession at JFC Naples – Lago Patria, ,Giugliano, Italy”

Food and Coffee NOI FINAL

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

IFB-CO-15049-BITI

NCI Agency Market Survey Request MS-CO-115226-P3SM Project Portfolio, Program and Service Management (P3SM) Solution

NCIA-ACQ-2020-6765

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Lipnik nad Becvou – Enhancement of DCM facilities», Bid number: ICB /02/2020 – DCM,  Project Serial: 2018/2HQ22201-M

ICB Notification – Lipnik DCM

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «SECURE MARITIME CIS (SEMARCIS)», RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Book II RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Book I RFQ CO-115177-SEMARCIS

Cover Letter RFQ-CO-115177-SEMARCIS Distro II

SSS RFQ-CO-115177-SEMARCIS

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-MWB-20-13, για την προμήθεια “Duty Free goods for retail sale in the SHAPE Rationed Items Store”

ACO-SH-MWB-20-13 IFIB NOI

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-11, για την προμήθεια “Duty Free Items of Bazaar for HQ LANDCOM”

NOI LANDCOM Duty Free Items

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 9

20200517_NU_IFB-CO-15038-GMT_SSSV03 AMD 9

Book II IFB-CO-15038-GMT AMD 9

Book I IFB-CO-15038 GMT AMD 9

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 9

Market Survey – Request for Information_Project “Provide SATCOM Ground Segment Baseband Systems”, Project Serial Number 2016/0CM03119, Capability Package (CP) 9A0130 “Provide Satellite Communications (SATCOM)Transmission Services”, NCI Agency Reference

200526_NCIA_ACQ_2020_6724_RFI_MarketSurvey_SATCOM_GroundSegmentBasebandSystems_ModemsCOTS_CP_9A0130_Project_2016_0CM03119

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 7

Request for Information (RFI) Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’s Deployable Communication Information Systems (DCIS) Capability, RFI-ACT-SACT-20-45

RFI-ACT-SACT-20-45 Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’S DCIS Capability

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA (NCI Agency Market Survey – Request for Information 115150)- Market Survey – Request for Additional Information_Project “Cost Estimating Software Tool”, Project Serial Number 115150, NCI Agency Reference: 115150 Estimating Tool

MS-CO-115150-Estimating Tool – Corrected copy

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (11/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 2)

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-20-10, for Legal Advisors Worktop Functional Area System (LAWFAS) Legal and Technical Support Services (11/5/2020)

NOI ACO-SH-20-10

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (9/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 1)

1B_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex D BRCM

1C_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex A Bidding Sheets v4_FINAL

Υποβολή Καινοτόμων Προτάσεων Βιομηχανίας στο Πλαίσιο: «NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020» (5/5/2020)

NCIA-EM-SCPO-2020-00344 – NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020 -…

NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Διαγωνισμούς Έργων Πολωνίας: ICB/4/2019, ICB/5/2019, ICB/6/2019 και ICB/4/2019(4/5/2020)

ICB-4-2019 extension

ICB-5-2019 extension

ICB-6-2019 extension

ICB-7-2019 extension

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-NAGSF-20-09, for Facility Maintenance and Support Services (4/5/2020)

NOI – ACO-NAGSF-20-09-Facility Maintenance

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (4/5/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_Amendment 1

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (4/5/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 6-1

Request For Information: Cyber Security Mobile Device Analysis Tools, Ref: MS-CO-115190-MDA(4/5/2020)

MS_CO-115190-MDA – Request For Information (Registry)

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (4/5/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (4/5/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Amendment 5 – Combined

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Zvolen – ASBE, extension of building No. 8»(30/04/2020)

Letter ÚSMŠ-76_2020
Notification of Intent ICB ASBE CW ICB

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (30/04/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 8 (30/04/2020)

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 8

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (29/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined – Amendment 4

1η Τροποποίηση – Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Σύναψη «Frequent and Swift Transaction (e-FAST) Contracts Programme for the Provision of COTS Hardware and associated support», (IFIB-CO-115125-e-Fast) (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-115125-e-Fast-Amd-1
Notification of Intent IFB-CO-115125-e-FAST – Amendment 1

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (21/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3
PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 3 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 3 Registry

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 4 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 4

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 5

NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP), RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

01. RFQ-CO-15559-AMDC2-Amendment 2

Provide Reception Facilities, Tunari, Romania (21/04/2020)

ROU N14_08042020

Request for Vendors for NCI Agency Market Survey Request Deployable Passive Electronic Support Measures (ESM) Tracker (DPET) (21/04/2020)

CO_MS_115086-ACCS-NCIA Markey Survey DPETvGM

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (ACO-Ε3Α-20-08) (21/04/2020)

Email_09-04-2020_IFB_ACO_E3A-20-08
NOI ACO-E3A-20-08 TRAVEL AGENT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-SACT-20-24 (21/04/2020)

NOI-ACT-SACT 20-24 INNOVATION LAB MMM SUPPORT

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 7 (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-15038-GMT_Amd7
IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 7

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (21/04/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_FINAL signed

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Waterproofing and replacement of the brick cladding Facades», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/01 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-01

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Car parking shelters with photovoltaic panels», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/02 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-02