Διαγωνισμοί Φορέων Εξωτερικού

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 7

Request for Information (RFI) Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’s Deployable Communication Information Systems (DCIS) Capability, RFI-ACT-SACT-20-45

RFI-ACT-SACT-20-45 Call for Nations and Industry input to provide elements of NATO’S DCIS Capability

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα της NCIA (NCI Agency Market Survey – Request for Information 115150)- Market Survey – Request for Additional Information_Project “Cost Estimating Software Tool”, Project Serial Number 115150, NCI Agency Reference: 115150 Estimating Tool

MS-CO-115150-Estimating Tool – Corrected copy

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (11/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 2)

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SH-20-10, for Legal Advisors Worktop Functional Area System (LAWFAS) Legal and Technical Support Services (11/5/2020)

NOI ACO-SH-20-10

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide Information Administration Services and Upgrade NATO Information Portal (IAS)», IFB-CO- 15079-IAS (9/5/2020)

IFB-CO-15079-IAS_Final (PART 1)

1B_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex D BRCM

1C_IFB-CO-15079-IAS – Book 1 Annex A Bidding Sheets v4_FINAL

Υποβολή Καινοτόμων Προτάσεων Βιομηχανίας στο Πλαίσιο: «NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020» (5/5/2020)

NCIA-EM-SCPO-2020-00344 – NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020 -…

NCI Agency Defence Innovation Challenge 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Διαγωνισμούς Έργων Πολωνίας: ICB/4/2019, ICB/5/2019, ICB/6/2019 και ICB/4/2019(4/5/2020)

ICB-4-2019 extension

ICB-5-2019 extension

ICB-6-2019 extension

ICB-7-2019 extension

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-NAGSF-20-09, for Facility Maintenance and Support Services (4/5/2020)

NOI – ACO-NAGSF-20-09-Facility Maintenance

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (4/5/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_Amendment 1

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (4/5/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 6-1

Request For Information: Cyber Security Mobile Device Analysis Tools, Ref: MS-CO-115190-MDA(4/5/2020)

MS_CO-115190-MDA – Request For Information (Registry)

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (4/5/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (4/5/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Amendment 5 – Combined

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Zvolen – ASBE, extension of building No. 8»(30/04/2020)

Letter ÚSMŠ-76_2020
Notification of Intent ICB ASBE CW ICB

Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30 (30/04/2020)

RFI-ACT-SACT-20-30 NATO HTS DevEx 2020 – Amendment 1

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 8 (30/04/2020)

IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 8

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (29/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined – Amendment 4

1η Τροποποίηση – Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Σύναψη «Frequent and Swift Transaction (e-FAST) Contracts Programme for the Provision of COTS Hardware and associated support», (IFIB-CO-115125-e-Fast) (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-115125-e-Fast-Amd-1
Notification of Intent IFB-CO-115125-e-FAST – Amendment 1

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Cyber Security Computer Forensics and Investigative Tools», RFQ-CO-115009-FIT (21/04/2020)

RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3
PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_RFQ-CO-115009-FIT Combined AMD3

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 3 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 3 Registry

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

PROSKLHSH YPOBOLHS PROSFORVN_Amendment 4 – RFQ-CO-15559-AMDC2
RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 4

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP)», RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

RFQ-CO-15559-AMDC2-Amdt 5

NCI Agency Air and Missile Command and Control – Shelters for Deployable ARS Security Upgrade Project (SUP), RFQ-CO-15559-AMDC2 (21/04/2020)

01. RFQ-CO-15559-AMDC2-Amendment 2

Provide Reception Facilities, Tunari, Romania (21/04/2020)

ROU N14_08042020

Request for Vendors for NCI Agency Market Survey Request Deployable Passive Electronic Support Measures (ESM) Tracker (DPET) (21/04/2020)

CO_MS_115086-ACCS-NCIA Markey Survey DPETvGM

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (ACO-Ε3Α-20-08) (21/04/2020)

Email_09-04-2020_IFB_ACO_E3A-20-08
NOI ACO-E3A-20-08 TRAVEL AGENT

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-SACT-20-24 (21/04/2020)

NOI-ACT-SACT 20-24 INNOVATION LAB MMM SUPPORT

Παράταση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», (IFIB-CO-15038-GMT) – Amendment 7 (21/04/2020)

Email_02-04-2020#IFB-CO-15038-GMT_Amd7
IFB-CO-15038-GMT Cover Letter Amendment 7

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide ACCS Software Based Element (ASBE)», IFB-CO-14123-ACCS (21/04/2020)

NOI-IFB-CO-14123-ACCS_FINAL signed

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Waterproofing and replacement of the brick cladding Facades», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/01 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-01

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης αφορούσα «Car parking shelters with photovoltaic panels», Ρώμη-Ιταλία, IFB-NDC-2020/02 (21/04/2020)

NDC Notification of Intent (NOI) – NDC 2020-02