Τελευταία Νέα
Μάι 16

Στον ΟΒΙ η αρμοδιότητα των Εμπορικών Σημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022), μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των Εμπορικών Σημάτων στον ΟΒΙ.

Για την τακτοποίηση θεμάτων τεχνικής φύσεως, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας:

  1. Το σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων για το διάστημα από 17 έως 18/05/2022.
  2. Η κατάθεση αιτημάτων με φυσική παρουσία στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα ) για το διάστημα 17 έως 20/05/2022.

Υπενθυμίζουμε ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ η πληρωμή των πάσης φύσεως τελών για τα Εμπορικά Σήματα γίνεται αποκλειστικά με γραμμάτιο είσπραξης του ΟΒΙ ( βλ. τρόπους πληρωμής http://www.obi.gr/el/taxes/payment/ ).

Η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα) με την έκδοση γραμματίου είσπραξης ΟΒΙ.