Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΤΑΝΕΟ

Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας είναι η πρώτη και μόνη εταιρεία στο χώρο της ανταγωνιστικής ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέγουμε δυναμικούς και έμπειρους συνεργάτες που πιστεύουν στη δυναμική της επιχειρηματικότητας. Συνδράμουμε στην αποτίμηση φιλοδοξιών και αναδεικνύουμε κρυφές αξίες. Διαθέτουμε κεφάλαια για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των εταιριών. Συμβάλλουμε στη διαχείριση των επιχειρήσεων παρέχοντας όλη την εμπειρία και τη γνώση μας.

Δημιουργούμε νέα επιχειρηματικά κεφάλαια με τη συνεργασία ιδιωτών επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων για να ενισχύσουμε οικογενειακές επιχειρήσεις και φιλόδοξα εγχειρήματα. Θεμελιώνουμε τη νέα εταιρική διακυβέρνηση στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στηρίζουμε το έργο μας στις συνέργιες και ενθαρρύνουμε την τόλμη, τη γνώση και την δημιουργική επικοινωνία. Με αντίληψη ισοτιμίας συντονίζουμε όλους τους συνεργάτες μας στην κατεύθυνση της παραγωγής αξίας και στη δυναμική της επιχειρηματικότητας.