Αντικατάσταση email @eprocurement της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ old email new email
Τζανετόπουλος Κωνσταντίνος ktzanetopoulos@eprocurement.gov.gr [kt@mindev.gov.gr]
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ gramcpb@mnec.gr [gramcpb@mindev.gov.gr]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ []
Χωρέμη Γεωργία g.horemi@mnec.gr [g.horemi@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Α’  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΟΡΩΝ   []
Παππάς Θεόδωρος tpappas@eprocurement.gov.gr  [tpappas@mindev.gov.gr]
Λιανός Ανδρέας alianos@eprocurement.gov.gr  [alianos@mindev.gov.gr]
Ναούμ Βασιλική naoum@gge.gr [naoum@mindev.gov.gr]
Πανολίας Ιωάννης panolias@gge.gr  [panolias@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ B’ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ []
Σιαχάμη Δήμητρα dsiachami@eprocurement.gov.gr [dsiachami@mindev.gov.gr]
Ανδρικοπούλου Χαρίκλεια xandrikopoulou@eprocurement.gov.gr [xandrikopoulou@mindev.gov.gr]
Κυλιντηρέα Μαρία mkylintirea@eprocurement.gov.gr  [mkylintirea@mindev.gov.gr]
Φώτη Γεωργία gfoti@eprocurement.gov.gr [gfoti@mindev.gov.gr]
Χαρτά Χριστίνα ΑΠΟΣΠΑΣΗ []
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ []
Χαρμπίλας Κωνσταντίνος kharbilas@eprocurment.gov.gr [kharbilas@mindev.gov.gr]
Γέρου Παρασκευή pgerou@gge.gr [pgerou@mindev.gov.gr]
Ζάρας Ανδρέας azaras@eprocurement.gov.gr  [azaras@mindev.gov.gr]
Ζωιδάκη Μαρία mzoidaki@eprocurement.gov.gr [mzoidaki@mindev.gov.gr]
Κυριακόπουλος Λάμπρος lkiriakopoulos@eprocurement.gov.gr [lkiriakopoulos@mindev.gov.gr]
Μπουρμά Βασιλική vbourma@eprocurement.gov.gr  [vbourma@mindev.gov.gr]
Χρήστου Ευάγγελος echristou@eprocurement.gov.gr [echristou@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ []
Τσαγκούρου Σταματίνα stsagourou@eprocurement.gov.gr  [stsagourou@mindev.gov.gr]
Αναγνωστόπουλος Σωτήριος sanagno@gmail.com [sanagno@mindev.gov.gr]
Γιαννοπούλου Φωτεινή gianopoulou@gge.gr [gianopoulou@mindev.gov.gr]
Λειβαδά Ευανθία elivada@eprocurement.gov.gr [elivada@mindev.gov.gr]
Σπυρούλια Διονυσία dspyroulia@eprocurement.gov.gr  [dspyroulia@mindev.gov.gr]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ []
Ιατρέλλη Μαρία []
ΤΜΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ []
Ζαχαροπούλου Αναστασία azcharopoulou@eprocurement.gov.gr [azcharopoulou@mindev.gov.gr]
Ζυγούρη Ειρήνη ezigouri@eprocurement.gov.gr [ezigouri@mindev.gov.gr]
Σανοζίδου Μαρίνα msanozidou@eprocurement.gov.gr [msanozidou@mindev.gov.gr]
Σιδερωμένου Ελένη esideromenou@eprocurement.gov.gr, esider@mnec.gr [esideromenou@mindev.gov.gr]
Σχοινά Μαρία mschina@eprocurement.gov.gr  [mschina@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ []
Ντάφλος Απόστολος adaflos@gge.gr [adaflos@mindev.gov.gr]
Βαρσαμίδης Γεώργιος gvarsamidis@eprocurement.gov.gr  [gvarsamidis@mindev.gov.gr]
Ζαφειρούλη Παναγιώτα pzafeirouli@eprocurement.gov.gr  [pzafeirouli@mindev.gov.gr]
Μωυσίδης Ιάκωβος imoissidis@eprocurement.gov.gr [imoissidis@mindev.gov.gr]
Σάλτα Αλεξάνδρα salta@gge.gr [salta@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ []
Νικολαϊδης Αντρέας anikolaidis@eprocurement.gov.gr  [anikolaidis@mindev.gov.gr]
Γκιωνάκης Γεώργιος ggkionakis@eprocurement.gov.gr [ggkionakis@mindev.gov.gr]
Δράκου Αντωνία adrakou@eprocurement.gov.gr [adrakou@mindev.gov.gr]
Φραγκέλλη Φιλή fragelli@eprocurement.gov.gr [fragelli@mindev.gov.gr]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ []
Σπάθαρης Παναγιώτης pspatharis@eprocurement.gov.gr       [pspatharis@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Α’ Διαγωνισμών για Αγαθά και Υπηρεσίες []
Λαμπροπούλου Δήμητρα dlampropoulou@eprocurement.gov.gr  [dlampropoulou@mindev.gov.gr]
Αγγελοπούλου Θεοδώρα dangelopoulou@eprocurement.gov.gr [dangelopoulou@mindev.gov.gr]
Αναγνώστου Άννα aanagnostou@eprocurement.gov.gr   [aanagnostou@mindev.gov.gr]
Λάγαρης Κωνσταντίνος klagaris@eprocurement.gov.gr [klagaris@mindev.gov.gr]
Χαριτάκη Νεκταρία ncharitaki@eprocurment.gov.gr [ncharitaki@mindev.gov.gr]
Ζήκου Ευαγγελία ezikou@gge.gr [ezikou@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Β’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ []
Θεοχάρη Μαρία mtheohari@eprocurement.gov.gr [mtheohari@mindev.gov.gr]
Βεργαδή Ηρώ ivergadi@eprocurement.gov.gr  [ivergadi@mindev.gov.gr]
Κοπίδης Αθανάσιος akopidis@eprocurement.gov.gr  [akopidis@mindev.gov.gr]
Μαρούλης Ευστάθιος emaroulis@eprocurement.gov.gr  [emaroulis@mindev.gov.gr]
Σαράντου Σοφία sarantou@eprocurement.gov.gr  [sarantou@mindev.gov.gr]
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ []
Μανωλάκη Μαρία mmanolaki@eprocurement.gov.gr  [mmanolaki@mindev.gov.gr]
Αναστασοπούλου Ελένη eanastasopoulou@eprocurement.gov.gr  [eanastasopoulou@mindev.gov.gr]
Γωγούλη Ανδρομάχη mgogouli@gge.gr [mgogouli@mindev.gov.gr]
Μαυρίκος Αθανάσιος amaurikos@eprocurement.gov.gr [amaurikos@mindev.gov.gr]
Παναγιωτάρα Βασιλική vpanagiotara@gge.gr [vpanagiotara@mindev.gov.gr]
Πλατανιάς Γεώργιος gplat@gge.gr [gplat@mindev.gov.gr]
Σεμιτέκολος Ανδρέας ΑΠΟΣΠΑΣΗ []
[]
EMAIL ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ []
ektelestikes symvaseis ektelestikes@eprocurement.gov.gr [ektelestikes@mindev.gov.gr]
epanorthotika metra epanorthotika-metra@eprocurement.gov.gr [epanorthotika-metra@mindev.gov.gr]
neosnomos neosnomos@eprocurement.gov.gr [neosnomos@mindev.gov.gr]
Petropoulos Gregory (Πετρόπουλος Γρηγόριος) gpetropoulos@eprocurement.gov.gr [gpetropoulos@mindev.gov.gr]
promithies promithies promithies@eprocurement.gov.gr [promithies@mindev.gov.gr]
represent gge represent.gge@eprocurement.gov.gr [represent.gge@mindev.gov.gr]
Γραμματεία Τεχνικής Δ/νσης techniki@eprocurement.gov.gr [techniki@mindev.gov.gr]
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ prodikastikes@eprocurement.gov.gr [prodikastikes@mindev.gov.gr]