Καταγγελίες Προϊόντων

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το Έντυπο Αναφοράς/Καταγγελίας ΠΚ-01, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1520@efpolis.gr
  • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181, Αθήνα