Επώνυμη Καταγγελία Υπηρεσίας

  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τομεακές πληροφορίες πατήστε εδώ

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo Είδος Καταγγελίας πατήστε εδώ

  Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το Έντυπο Αναφοράς Παραπόνων, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
  (Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος 10181 Αθήνα/ ΦΑΞ 210 38 43 549)