Προκήρυξη μίας (1) θέσης προς πλήρωση στην Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) με έδρα το Παρίσι

10 Ιανουαρίου, 2013

Διαβάστε την προκήρυξη: στα αγγλικά - CEB Vacancy Notice (EN), στα γαλλικά - CEB Vacance d’emploi (FR)