Δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, για το σχέδιο νόμου «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα Προϊόντων και Υπηρεσιών – Μεσίτες Ακινήτων – Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού και άλλες διατάξεις»

12 Ιανουαρίου, 2012

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,  παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο στο σχέδιο νόμου «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα Προϊόντων και Υπηρεσιών – Μεσίτες Ακινήτων – Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού και άλλες διατάξεις».

 Για το σχέδιο νόμου ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα και τις νέες και  υγιείς επενδύσεις, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την επιβίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ελληνικής οικονομίας.

Για μας, για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. Με τις ρυθμίσεις των δύο τελευταίων χρόνων, η χώρα μας ήδη παρουσιάζει για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, μια σαφή βελτίωση στους διεθνείς δείκτες που μετρούν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν σταματάμε εδώ. Απαιτούνται ακόμα πιο γενναία και αποφασιστικά μέτρα, αλλά κυρίως συντονισμός και συνεργασία ολόκληρης της διοίκησης, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας.

Ένα τέτοιο βήμα, μια τέτοια μεγάλη τομή είναι η πρωτοβουλία μας για μια «Φιλική Ελλάδα στις επιχειρήσεις». η Ελλάδα χαράζει και σκοπεύει να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια ένα δρόμο μεταρρυθμίσεων προς όφελος ενός βιώσιμου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με την πλήρη και οριστική άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση της κρουαζιέρας, με τη σύσταση ενός σύγχρονου ΚΕΠ αδειοδοτήσεων για όλες τις μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις, με τη δημιουργία ενός νέου ευέλικτου τύπου εταιρίας για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και με την επιτάχυνση των μεγάλων αναπτυξιακών επιλογών της χώρας μέσω της δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας π.χ.  στις αρχαιολογικές εργασίες».

Δείτε:

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση

Ενημερωτικό Σημείωμα

Πίνακας Περιεχομένων

Διευκρίνιση σχετικά με το ΑΡΘΡΟ 41 – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ