Συνέντευξη Τύπου για την ενημέρωση των καταναλωτών για την εμπορική στάση των Συνδέσμων Κρεοπωλών Αθήνας και Πειραιά στα γραφεία του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.

14 Δεκεμβρίου, 2011

Σήμερα, Τετάρτη14 Δεκεμβρίου 2011,  μετά από πρωτοβουλία των Συνδέσμων Κρεοπωλών Αθήνας και Πειραιά, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές τόσο για την εμπορική στάση των μελών των Συνδέσμων για τις ημέρες των εορτών, όσο και για τον ρόλο των συνοικιακών κρεοπωλείων στην στήριξη της Ελληνικής οικονομίας.

Η Συνέντευξη Τύπου φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών για λόγους συμβολικούς, καθότι οι σύνδεσμοι στηρίζουν τα οργανωμένα εμπορικά σχήματα διακίνησης και εμπορίας κρέατος. Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΟΚΑ Α.Ε.) εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Π. Σταμπουλίδη,  που ενημέρωσε για τις ενέργειες που υλοποιεί ο Οργανισμός προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις κρέατος που δραστηριοποιούνται εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

Οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων Κρεοπωλών, κάλεσαν τον κόσμο να εμπιστευτεί τα συνοικιακά κρεοπωλεία και να τιμήσει την διαχρονική  σχέση εμπιστοσύνης και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, με εγγύηση την ποιότητα και τις χαμηλές τιμές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ Α.Ε., κ. Π. Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στις μειώσεις των ενοικίων κατά 17%, που έγινε με αποφάσεις το Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για τις επιχειρήσεις της Κρεαταγοράς, καθώς και στη μείωση του κόστους των κοινοχρήστων και σε σειρά άλλων μέτρων που καθιστούν τον Οργανισμό ανταγωνιστικό και ασφαλή για τις εμπορικές συναλλαγές.

Επίσης, με την συγχώνευση του ΟΚΑΑ ΑΕ με την Εταιρία Ανάπτυξης Αλιείας Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) ανοίγει η διεκδίκηση για την κατασκευή και λειτουργία ιχθυαγοράς στον χώρο του ΟΚΑΑ ΑΕ, δράση που θα οδηγήσει στη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου πάρκο τροφίμων.