Ομιλία Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΟΙΑΝ με θέμα «Προσέλκυση Και Παραμονή Νέων Στο Ναυτικό Επάγγελμα»

3 Μαΐου, 2010

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Κυρίες και κύριοι,

Όπως είναι γνωστό, το έτος που διανύουμε ανακηρύχτηκε ως  Έτος του Ναυτικού.

Γι’ αυτό το γεγονός, που τιμά την εμπορική ναυτιλία στο σύνολο της, ευχαριστούμε τον Γ.Γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο, ο οποίος με τις ενέργειες του ανέδειξε το ρόλο του ναυτικού και τη σημασία της ναυτιλίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ και τον καλωσορίζουμε εκ μέρους τόσο του Υπουργείου και της Κυβέρνησης όσο και της Ελληνικής Ναυτεργασίας.

Σήμερα είναι μια  μέρα με ιδιαίτερη σημασία ενόψει του συμφωνητικού συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της Ελλάδος και ίσως είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ η σύνδεση  ναυτιλίας με την οικονομία, ώστε αυτό να ωφελήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Αναφορικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τελευταίως η χώρα μας βιώνει τα δυσμενέστερα οικονομικά δεδομένα που έχουμε γνωρίσει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τοποθετώντας μάλιστα την Ελλάδα, ίσως για πρώτη φορά τόσο έντονα, στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας και προσοχής.

Κάτω από αυτές τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία διεθνώς, υπενθυμίζοντας διαρκώς σε ολόκληρο τον κόσμο ότι, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, υπάρχει ένας τομέας, στον οποίο, όχι μόνο πρωταγωνιστούσαμε παραδοσιακά, αλλά συνεχίζουμε σταθερά να πρωταγωνιστούμε στην παγκόσμια οικονομική σκηνή.  Η σημασία της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη. Η συνέργια της ελληνικής ναυτιλίας με την εθνική οικονομία αποτελεί μέγιστο συγκριτικό πλεονέκτημα και απαραίτητο εργαλείο για το μέλλον της χώρας μας. Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης μας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στον πυρήνα της σύγχρονης αναπτυξιακής μας προσπάθειας.

Από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, για να συνδέσουμε άμεσα την εμπορική μας ναυτιλία με σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, την παροχή ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών στον Πειραιά – και χαίρομαι για την παρουσία σήμερα εδώ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π., κ. Γεώργιου Ανωμερίτη – την προώθηση των υποστηρικτών επενδύσεων, τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού και της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στη χώρα και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Κυρίως, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη ΝΕΖ, που θα συμβάλλει, εκτός από τις νέες θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, αλλά και της τοπικής οικονομίας του Πειραιά, και, τέλος, στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, τομέα δράσης που θεωρούμε κορυφαίας προτεραιότητας.

Πράγματι, βασική προϋπόθεση, αλλά και προαπαιτούμενο, για την ανάδειξη της Ναυτιλίας σε κορυφαίο τομέα ανάπτυξης για τη χώρα είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η επένδυση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με προσέλκυση νέων στελεχών και δημιουργία κινήτρων για την παραμονή του υπάρχοντος δυναμικού στο ναυτικό επάγγελμα όσο και με την πολύπλευρη αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Στοχεύουμε, όχι μόνο στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των σπουδαστών μας, αλλά και στην βελτίωση των γνώσεων και της παρεχόμενης διδασκαλίας από το εκπαιδευτικό σύστημα διαμέσου της «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» («training the trainer»). Ακόμη στοχεύουμε στην ορθή προβολή του επαγγέλματος από τα ΜΜΕ, έτσι ώστε να εδραιωθεί το κύρος του επαγγέλματος στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν βασικές συνιστώσες για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των ναυτικών επαγγελμάτων στο σύνολό τους.

Είναι γεγονός ότι η εικόνα που είναι αποτυπωμένη στον περισσότερο κόσμο για τα ναυτικά επαγγέλματα είναι αυτή προηγούμενων δεκαετιών. Από τότε, το ναυτικό επάγγελμα έχει ακολουθήσει εν πολλοίς την εξέλιξη της ναυτιλίας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, ενώ οι όροι και οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, η ναυτική εκπαίδευση ακολουθεί πλέον πανεπιστημιακά πρότυπα, ενώ πολλά νέα επαγγέλματα και εξειδικεύσεις στη ναυτιλία έχουν εκ των πραγμάτων δημιουργήσει εντελώς νέα δεδομένα για την αγορά εργασίας στον κλάδο.

Γι αυτό είναι σημαντικό για τα στελέχη της ναυτιλίας να αντιληφθούν ότι εργάζονται σε ένα κλάδο, όπου η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σταθερά σε διεθνές επίπεδο.

Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουν ότι η σταδιοδρομία και η εξέλιξή τους στο ναυτικό και ναυτιλιακό χώρο είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας της χώρας.

Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο ότι το ναυτικό επάγγελμα, με την εμπειρία και τις γνώσεις που προσφέρει σε αυτούς που το εξασκούν, δύναται να είναι η αφετηρία και πολλές φορές το εφαλτήριο για μια σταδιοδρομία και στην ξηρά.

Η ναυτιλία μας, για να διατηρήσει και να βελτιώσει το κύρος και τον δυναμισμό της, χρειάζεται ικανούς και καταρτισμένους ανθρώπους, που θα επανδρώσουν και θα λειτουργήσουν τα πλοία της με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και τελικά επιτυχία σε κάθε επίπεδο.

Έχει ανάγκη από ανθρώπους που με τις πρακτικές τους ικανότητές και την εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους θα διευθύνουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω τα γραφεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ συνάμα θα βελτιώνουν σταθερά την εικόνα του Έλληνα αξιωματικού και του Έλληνα ναυτεργάτη στα χιλιάδες πλοία ελληνικών συμφερόντων που περιπλέουν τους ωκεανούς.

Η προσέλκυση και η εκπαίδευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και η απασχόληση τους σε αυτό, αποτελεί σημαντικό ζήτημα και βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από την αντιμετώπιση του οποίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η ανάπτυξη της ίδιας της ναυτιλίας.

Γι αυτό το λόγο, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε έναν άξονα διαρκούς ενημέρωσης με τα σχολεία και τα Ι.Ε.Κ., κάτι για το οποίο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη πληροφόρηση των νέων μας για τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει η ναυτική εκπαίδευση που στοχεύουμε να παράσχουμε στις νέες της δομές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) για τις πολύ χρήσιμες προτάσεις και παρατηρήσεις στο θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στοχεύουμε στην αύξηση του αριθμού των εισαγομένων σπουδαστών, οι οποίοι πλέον θα έχουν κάθε συμφέρον να στραφούν προς τη νέα ποιοτική ναυτική εκπαίδευση, όπως τη σχεδιάζουμε.

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια ανταγωνιστική ικανότητα της ελληνικής ναυτιλίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα αξιόπιστα ελληνικά πληρώματα, τα οποία στελεχώνουν τόσο τα πλοία όσο και τα εφοπλιστικά γραφεία και τα γραφεία των παραναυτιλιακών κλάδων. Επιπλέον, η ικανότητα των ναυτικών και η αγάπη και προσήλωση στο αντικείμενο της εργασίας τους, εάν συνδυαστεί  με μια διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων γνώσεων, μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα τόσο για τον τυπικό επαναπατρισμό ακόμη περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία όσο και στην αναμόρφωση και τόνωση του συνόλου της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Και διαμέσου αυτής, στην τόνωση της οικονομίας της πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ.